За "Революционен пламък"

“Революционен пламък“ се издава от Движение “23 септември“. Ние, участващите в списването на вестника и в Движението, се обединяваме върху идеите и научната основа на марксизма-ленинизма. Вярваме, че единственият правилен път за нашата страна, а и за целия свят, е пътят на социализма. Надяваме се, че “Революционен пламък“ ще се разрасне и ще се превърне в трибуна, чрез която да се свързваме с наши съмишленици.


Няма коментари:

Публикуване на коментар