четвъртък, 30 април 2015 г.

Ленин за значението на Първи май


Другари-работници! Настъпва денят Първи май, когато работниците от всички страни празнуват своето пробуждане към съзнателен живот, празнуват обединението си в борбата срещу всяко насилие и всяко потискане на човек от човека, в борбата за освобождение на милионите трудещи се от глад, нищета и унижение. В тази велика борба стоят един срещу друг два свята: светът на капитала и светът на труда, светът на експлоатацията и робството и светът на братството и свободата.
На едната страна са шепата богати търтеи. Те са заграбили в ръцете си фабриките и заводите, оръдията и машините. Те са превърнали в своя частна собственост милиони десетини земя и планини от пари. Те са заставили правителството и войската да им бъдат прислужници, да бъдат верен страж на натрупаното от тях богатство.
На другата страна са милионите онеправдани. Те трябва да измолват от богатите позволение да им работят. Те създават с труда си всички богатства, а сами цял живот се борят за къшей хляб, просят като милост работа, изтощават силите и здравето си с непосилен труд, гладуват в селските колиби, в избите и таваните на големите градове.
И ето, тези онеправдани и трудещи се обявиха война на богатите и експлоататорите. Работниците от всички страни се борят за освобождение на труда от наемното робство, от нищетата и нуждата. Те се борят за такова устройство на обществото, в което създадените с общ труд богатства ще отиват в полза на всички трудещи се, а не на шепа богаташи. Те се стремят да превърнат земите, фабриките, заводите, машините в обща собственост на всички работници. Те искат да няма богати и бедни, плодовете на труда да се дават на онези, които се трудят, всички завоевания на човешкия ум, всички подобрения в работата да подобряват живота на онзи, който работи, а не да служат като оръдие за потискане на работника.
Великата борба на труда срещу капитала е струвала маса жертви на работниците от всички страни. Много кръв проляха те, защищавайки правото си за по-добър живот и за истинска свобода. Неизброими са преследванията, на които правителствата подлагат борците за работническата кауза. Но съюзът на работниците от цял свят расте и крепне, въпреки всички преследвания. Работниците се обединяват все по-тясно в социалистическите партии, броят на последователите на социалистическите партии се покачва до милиони и те стъпка по стъпка непрестанно се приближават към пълната победа над класата на капиталистите-експлоататори...

1904 г.

1 коментар:


  1. Колко правдиви и актуални са думите и мислите на вожда на руският и световен пролетариат,скромният и същевременно ВЕЛИК наш другар и вечен приятел и пътеводител към истината и в истината на много минали и бъдещи поколения.Знаете ли млади приятели,защо другарят Владимир Илич Улянов,получава политическото си име ЛЕНИН с което е известен във всяка бедна колиба където има бедни и онеправдани достойни хора на труда? Има една голяма руска река в Сибир - Лена.В поречието на тази река руското самадържавие е пращало в заточение всички свои противници.Там е бил заточен и Владимир Илич и тогава за да се спазва необходимата конспирация той започва да изпраща и побликува своите статии и произведения под името ЛЕНИН. Тази велика руска река е преплувал/и то зимата/,убеденият марксист-революционер Йосиф Весарионавич,при бягството си от каторга в Сибир и затова е наречен СТАЛИН /Стоманен/,което име впослествие напълно оправдава.Помнете тези имена ,мили последователи,бъдете твърди и последователни като тях. Те са толкова велики и значими за онеправданите по света,колкото е велик и Христос за истинските христяни.Бъдете сол,солта на земята е казал Соломон.

    ОтговорИзтриване